Expoziţie aniversară, la Galeriile de Artă Buzău

Galeriile de Artă Buzău găzduiesc miercuri, o expoziție aniversară a artistului Valeriu Şuşnea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Buzău. Intitulată „Călătorii imaginare”, expoziția cuprinde 15 lucrări ce nu au mai fost expuse până acum publicului și este compusă din lucrări de pictură şi grafică colorată, realizate în diverse tehnici.

Vernisajul are caracter aniversar și este un proiect pe care, Valeriu Şuşnea l-a început în urmă cu zece ani, în preajma zilei sale de naştere, 6 martie. După cum spune artistul, aceasta este o expoziţie mai figurativă decât până acum, cu elemente de semne şi simboluri. În ceea ce privește pictura sa, aceasta prezintă o nouă dimensiune pe care, Valeriu Șușnea o creează acum, faţă de elementele mult mai stilizate prezente până acum în lucrările sale. Criticul de artă, Corneliu Antim prezintă realizările pe care artistul Valeriu Șușnea le-a avut pe parcursul întregii sale cariere.

Valeriu Șușnea trăiește și lucrează la Buzău. Este Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România - filiala Buzău, profesor de arte vizuale la Liceul de Artă din localitate, dar mai are și alte responsabilitati artistice și culturale în cadrul instituțiilor patrimoniale și artistice locale. Este inițiator și coordonator dinamic și orgolios al unor prestigioase evenimente artistice de anvergură națională -Tabăra de icoane Poiana Pinului, cu 18 ediții succesive, Simpozionul de pictură Monteoru Art, patru ediții anuale, cu susținere eminamente privată, Tabăra de documentare și creație Măgura Art. Este pictor și restaurator muralist autorizat de Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei Romane, cu temeinice studii în materie, însușite la Universitatea de Arte din București, doctor în arte plastice și decorative. Este autorul a numeroase lucrări de artă monumentală realizate în tehnici diferite în așezăminte bisericești și civile din zona Buzăului, dar și la Bistrița, Focșani, Constanța, Tescani, București.

Corneliu Antim critic de artă

La rândul său, profesor doctor George Tarara menționează că din punct de vedere tematic şi stilistic, tablourile artistului buzoian dezvăluie o informaţie culturală complexă.

Depăşind etapa compoziţiilor figurative cu încărcătură religioasă, definită printr-un pesimism care controla obsesiv diafanul pentru a permite ancorarea încrederii în realitate, pictura lui Valeriu Şuşnea îşi propune, acum, să desfacă straturile protectoare ale vieţii şi, implicit să reducă povara tensiunilor arhaice. Mijlocul utilizat este cel al călătoriei iniţiatice, de fapt, o veritabilă trecere cu creionul şi penelul prin istoria desenului şi a picturii. Tematic şi stilistic, tablourile sale dezvăluie o informaţie culturală complexă, filtrată printr-o lentilă (oglindă i-ar spune autorul) cu irizări expresioniste. Este etapa unei decantări către semn şi simbol: combinaţiile baroce de elemente bizare și capricioase, miniaturizările zoomorfe cu iz oriental sau microcosmosul de obiecte ce amintesc de camera de studiu a Sfântului Girolamo, se împletesc cu teme renascentiste al corpului uman şi aluzii discrete la un suprarealism de bună calitate. Tehnica în ulei dar şi grafica în tehnici mixte, susţin acest demers inedit, racordat la realitate printr-o autentică triadă hegeliană: oglindire-semn-simbol. Ca atare, creşterea fiinţei este aproape imperceptibilâ, dar sigură. Aerul metafizic al gesturilor, solemnitatea ritualică, fineţea tuşelor de culoare, simţul riguros al spaţiului, toate acestea conturează un univers neaşteptat. Suntem, aşadar, într-o însemnare, înconjuraţi de semne ca de turnuri ce fondează iubirea de ceea ce este. Iar privitorul creaţiilor lui Valeriu Şuşnea rămâne cu o succesiune de naraţiuni, departe de realism, dar aproape de un post-modernism cultural sui-generis, în care fiecare işi poate conştientiza şi trăi propria poveste.

George Tarara profesor doctor

Publicul buzoian este așteptat miercuri, 14 martie, de la ora 15,00, la vernisajul expoziţiei, care marchează aniversarea celor 58 de ani ai artistului Valeriu Șușnea. Cele aproximativ 15 lucrări vor fi expuse în luna aprilie la galeriile de Artă din Galaţi, iar în luna mai, în Bacău.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:
Close