Sfânta Cuvioasă Domnica

Sursa foto: doxologia.ro

Pe vremea împărăţiei marelui Teodosie (379-395), Domnica fiind elină, s-a dus din cetatea Cartagina la Constantinopol, cu alte patru fecioare. Apoi s-a făcut despre dânsa o dumnezeiască descoperire preasfinţitului arhiepiscop Nectarie patriarhul (381- 397), care primind-o, a învrednicit-o de Sfântul Botez. După aceasta, Sfânta Domnica luând chipul monahicesc, se nevoia în post cu duhovniceşti osteneli, pentru care a făcut multe minuni.

Căci a mântuit pe nişte corăbieri care se înviforau, turnând în mare untdelemn sfinţit şi astfel a schimbat marea în linişte. Sfânta Domnica avea şi darul de a prooroci, pentru că a văzut înainte moartea împăratului, despre care l-a şi înştiinţat. Apoi a văzut pe sfântul înger venind şi sfinţind firea apelor; precum şi alte preamărite taine dumnezeieşti i s-au descoperit. Ajungând la adânci bătrâneţi, până pe vremea împărăţiei lui Leon (457-474) şi a lui Zenon (474-491), cunoscându-şi mai înainte ducerea sa către Dumnezeu, s-a odihnit în pace.

Sursa: doxologia.ro