Ateliere organizate pentru 30 de elevi cu deficiențe de auz și alte dizabilități, la Muzeul Județean Buzău

Muzeul Județean Buzău și Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive din Buzău, reprezentat legal de către Antoanela Marinovvor organiza 2 ateliere coordonate de curatorii Abigail Hirsch (Tel Aviv) și Mădălina Oprea (Buzău) pentru 30 de elevi cu deficiențe de auz și alte dizabilități. Atelierele Telephone Collection @ Buzau County Museum (Hands-on Creative Workshop) vor avea loc duminică, 11 noiembrie 2018, în sala care găzduiește Colecția de telefoane și au ca scop îmbunătățirea accesului la colecțiile muzeale pentru grupurile de vizitatori cu nevoi speciale. Curatorul Abigail va experimenta modalități diferite de angajare activă a publicului cu dizabilități prin explorarea multisenzorială și metode creative de improvizație, fiind din acest punct de vedere un debut pentru instițuția noastră.

Pornind de la funcționalitatea telefonului, ca mijloc de comunicare a mesajelor, atelierele vor crea elevilor de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive din Buzău oportunitatea de a explora într-un mod creativ modalități diferite de comunicare. Fiecare elev va crea un mesaj vizual (simbol/ text), va putea explora istoria telefonului și înțelege importanța acestei invenții în viețile noastre, modul cum se livrează astăzi mesaje prin diferite tipuri de dispozitive (telefoane, în special). Atelierele vor urmări să exploreze modalități de dezvoltare a unui dialog printr-o abordare multisenzorială și sunt susținute de un kit compus din diverse elemente și obiecte didactice, ludice, artistice.

Elevii își vor crea propriul mesaj vizual sau model utilizând tehnica tipăririi prin linogravură. Configurația atelierelor va fi flexibilă și va putea fi adaptată la capacitatea, ritmul și nevoile speciale ale elevilor. Abigail Hirsch, artist, curator și educator cu experiență de 20 de ani în muzee din Marea Britanie, Israel, Germania etc. a conferențiat la București, în septembrie 2017, la Museums meet Museums, seminar internațional ce a fost organizat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, unde au fost prezenți lectori provenind din muzee premiate cu EMYA sau Micheletti Award, profesioniști recunoscuți pe plan mondial.

Experiența unui vizitator în muzeu trebuie să fie un dialog între operă și vizitator. Multe expoziții nu sunt disponibile celor cu disfuncționalități de vedere sau celor care au limitări de vorbire. Inițial, cu secole în urmă, muzeele erau spații mai tactile decât astăzi, mai deschise experiențelor senzoriale, vizitatorii putând să atingă, să acceseze lucrările și altfel decât vizual. Muzeele secolului XXI trebuie să devină accesibile unor categorii diverse de public, barierele trebuie eliminate. Există multiple posibilități de a dezvolta programe dedicate nevăzătorilor, hipoacuzicilor, persoanelor cu sindrom Down și diverse alte tipuri de dizablități. Muzeul viitorului trebuie să devină unul multisenzorial”, a menționat Abigail Hirsch (Israel/Marea Britanie).

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: