Contractele salariatelor nu vor mai înceta automat dacă acestea vor să lucreze până la 65 de ani

Angajatorii nu vor mai putea să constate încetarea automată a unui contract individual de muncă atunci când o salariată atinge vârsta de pensionare și vechimea minimă pentru pensionare, sunt de părere specialiștii Deloitte. Interpretarea acestora este în legătură cu o decizie recentă a Curții Constituționale a României (CCR), care a stabilit că femeilor trebuie să li se dea șansa să lucreze, dacă vor, până la 65 de ani.

CCR a stabilit recent că femeilor trebuie să li se dea șansa să lucreze până la 65 de ani, dacă vor acest lucru, nu doar până la 63 de ani. Concret, decizia, care va deveni obligatorie de la momentul apariției sale în Monitorul Oficial, face referire la încetarea automată a contractului individual de muncă la momentul atingerii vârstei-standard de pensionare și a vechimii minime în muncă. Specialiștii Deloitte România au informat că după apariția deciziei în Monitor angajatorii nu vor mai putea să constate încetarea automată a contractelor salariatelor, dacă acestea vor să lucreze până la 65 de ani.

„După data publicării deciziei în Monitorul Oficial, angajatorii nu vor mai putea constata încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat cu o salariată pe motivul îndeplinirii de către aceasta a vârstei-standard de pensionare și a stagiului minim de cotizare, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dacă salariată respectivă solicită angajatorului continuarea raporturilor de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani”, scriu în alertă Florentina Munteanu, partner, și Gabriela Ilie, managing associate.

Potrivit Codului muncii, unul dintre cazurile în care contractul de muncă încetează de drept este atunci când o persoană îndeplinește vârsta-standard de pensionare și stagiul minim de cotizare pentru pensii. Practic, la data la care sunt îndeplinite aceste două condiții, contractul de muncă încetează automat și angajatorul trebuie să constate situația prin emiterea unui act în acest sens. Totuși, CCR spune că femeile trebuie să aibă varianta de a lucra până la 65 de ani, la fel ca bărbații. Legea pensiilor stabilește actualmente că femeile se pensionează la 63 de ani, în timp ce bărbații se pensionează la 65 de ani, aspect despre care Curtea spune că este discriminatoriu.

„În concret și în acord cu practica constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie, Curtea Constituțională a constatat că încetarea de drept a contractului individual de muncă la data îndeplinirii condițiilor de vârstă-standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, în măsura în care vârstele-standard de pensionare sunt diferite pentru femei și bărbați, este susceptibilă de a încălca atât principiul nediscriminării pe criteriul sexului, cât și dreptul femeilor la muncă”, explică specialiștii Deloitte. În prezent, creșterea vârstei-standard de pensionare se face gradual, pe o perioadă de mai mulți ani. Dacă la bărbați deja s-a atins vârsta-standard de pensionare de 65 de ani, la femei se va ajunge abia în 2030.

Atenție! Decizia CCR va produce efecte începând cu data publicării sale în Monitorul Oficial. Aceasta este una de interpretare, astfel că prevederea analizată de judecători va rămâne în continuare în vigoare.

Sursa: avocatnet.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: