Controale în perioada sărbătorilor de iarnă, demarate de medicii veterinari buzoieni

Sursa foto: glsa.ro

Pentru a preveni apariția toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor de iarnă, când, în mod tradițional, consumul unor cantități de alimente de origine animală crește, s-a dispus intensificarea controalelor sanitare veterinare în vederea verificării condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate carnea de porc și alte alimente de origine animală și nonanimală destinate consumului uman. În acest context, buzoienii sunt informați cu privire la măsurile sanitare veterinare necesare pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare. Este interzisă vânzarea porcilor vii, fără control sanitar veterinar, la persoane neautorizate, sau în alte locuri neaprobate sanitar veterinar!

Sacrificarea porcilor în scopul comercializării se realizează numai în unități de abatorizare, autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de porcine. La ora actuală în județul Buzău sunt autorizate 2 abatoare pentru sacrificarea porcinelor situate în localitățile Râmnicu Sărat și Cochirleanca. Este interzisă tăierea porcilor, în scopul comercializării cărnii, în alte locuri sau spații, decât cele autorizate sanitar veterinar. Sacrificarea porcului și consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului și a salubrității cărnii obținute, poate avea consecințe grave.

Dacă porcul este bolnav de trichineloză sau de o altă boală infecțioasă, prin vânzarea necontrolată riscați să îmbolnăviți alți oameni sau alte animale, iar răspândirea bolilor la animale sau om se pedepsește, conform legii. Solicitați vizita medicului veterinar înainte de sacrificarea porcului, pentru verificarea stării de sănătate a animalului înainte de sacrificare precum și îndrumare privind probele ce trebuie luate la sacrificare și analizele ce trebuie făcute pentru a nu vă pune sănătatea în pericol.

  Nu consumați carnea și nu o preparați, până nu obțineți de la medicul veterinar confirmarea că a fost examinată pentru trichinella spiralis, cu rezultat negativ. recomandarea este valabilă și pentru carnea obținută de la porcii mistreți. Examenul trichineloscopic se poate solicita circumscripțiilor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale de pe raza municipiilor Buzău (Piața Crâng, Piața Centrală) și Râmnicu Sărat (Piața Centrală) și circumscripțiilor sanitar veterinare concesionate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de pe raza localităților aparținătoare.

Prețul pentru un examen trichineloscopic este de 10,71 lei. La nivelul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău (Piața Crâng, Piața Centrală) și Râmnicu Sărat (Piața Centrală) va fi asigurată permanența după cum urmează:

 • 09.12.2018 și 28.12 – 30.12.2018 intervalul orar 08:00 – 16:00
 • 16.12.2018 și 21.12 – 23.12.2018 intervalul orar 08:00 – 18:00
 • 06.01.2019 intervalul orar 08:00 – 12:00

Datele de contact ale C.S.V.S.A.O. sunt următoarele:

 • C.S.V.S.A.O. Buzău, Piața Centrală, str. Tunel, nr. 2, tel. 0758097110, dr. Avramescu Lavinia
 • C.S.V.S.A.O. Buzău, Piața Crâng, tel. 0744436240, dr. Panaet Bălteanu Ion
 • C.S.V.S.A.O. Râmnicu Sărat, str. Piața Halelor, bl. 1B, parter, tel. 0768199398, dr. Alexandrescu Sorinel

Buzoienii sunt informați cu privire la riscul major de îmbolnăvire la care se expun persoanele care cumpără și consumă carne de porc a cărei origine nu este cunoscută, provenită din tăieri clandestine, sau care nu a fost supusă controlului sanitar veterinar (inclusiv examenul pentru identificarea Trichinella spp.). Comercializarea cărnii de porc neexpertizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se sancționează cu amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei. Pentru a putea fi efectuat examenul trichineloscopic, proba de carne trebuie să fie compusă din : diafragmă/pilieri, mai exact mușchiul care separă cutia toracică de abdomen (adică plămânii de intestine).

Cumpărați produse alimentare, carne de porc și produse din carne de porc numai din unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. Obligația deținătorului de animale este să coopereze cu medicul veterinar arondat pentru ca toate animalele să fie identificate prin crotaliere, conform prevederilor din Legea nr. 191 / 2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, având în vedere ca data limita pentru identificare și înregistrare este:

 • la animalele din speciile bovine, în termen de pana la 20 de zile de la naștere,
 • la specia porcină, în termen de până la 60 de zile de la naștere,
 • ovinele și caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mișcarea lor din exploatația în care s-au născut, ori cel mai târziu la împlinirea vârstei de maximum 6 luni,
 • să comunice medicului veterinar arondat orice eveniment de naștere, moarte, pierdere crotalie, dispariție sau regăsire animal, în maxim 7 zile, iar în cazul sacrificărilor tradiționale (porcine, ovine, caprine) să restituie crotalia.
 • să nu achiziționeze sau să înstrăineze animale neidentificate, fără documente sanitare veterinare, iar în cazul bovinelor și cabalinelor, fără pașaportul acestora.

În timpul mișcării animalelor, proprietarii trebuie să dețină asupra lor următoarele documente:

 • Pașaportul (în cazul speciei bovine și cabaline),
 • Atestat de producător (în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 145/2014),
 • Formularul de mișcare F2,
 • Documentul Privind Informațiile de Lanț Alimentar și Certificatul de sănătate în cazul abatorizării.

De asemenea, proprietarii de animale trebuie să respecte circuitul documentelor de mișcare după instrucțiunile primite de la medicul veterinar care le-a eliberat dar și să păstreze și să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploatație).

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: