Se caută, în continuare, medici pentru Centrul de sănătate multifuncțional Pârscov

Spitalul Județean Buzău continuă să organizeze o nouă sesiune de concurs, pentru angajarea de specialiști pe perioadă determinată pentru Centrul de sănătate multifuncțional Pârscov.

Astfel, sunt scoase din nou la concurs posturile de specialist în Obstetrică-Ginecologie și Chirurgie Generală, cărora li se adaugă două posturi noi, de specialiști în Medicină Internă și în Pediatrie. La concurs se pot prezenta medici primari și specialiști confirmați în specialitatea posturilor scoase la concurs, iar înscrierile se pot face până la data de 19 februarie 2018. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

  • Cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;
  • Copia de pe diploma de medic şi adeverința/certiflcat de confirmare în gradul profesional;
  • Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • Dovadă din care să rezulte că nu a fost sancționat de Colegiul Medicilor din România;
  • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului priazut m anexa nr. 3 la Ordm;
  • Cazierul judiciar;
  • Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • Chitanța de plată a taxei de concurs;
  • Copia actului de identitate în termen de valabilite.

Taxa de concurs este de 150 lei. Tematica de concurs este cea de medic specialist și specialitatea postului publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii I Informare < Cursuri, concursuri, examene >. Înscrierele la concurs se fac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, iar concursul se organizază în maximum 30 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. Perioada pentru care se organizeaza examenul /concursul este de 12 luni cu posibilitatea de prelungire a perioadei de angajare.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: