fbpx

Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 16 martie a.c., decretul privind instituirea stării de urgență peteritoriul României.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționaledeterminată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum șideclarareaPandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020,

Luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv înlimitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planulsănătății publice, concomitent cu limitarea sau întrerupereaactivităților socio-economice neesențiale, dar mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale, fără de care celelalte acțiuni desfășurate nu ar fi putut aveaefectul scontat,

În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, înprincipal cele limitrofe, dar și cele cu comunități mari de cetățeni români, din care 12 state au adoptat măsuri specialeprin instituirea unor stări excepționale în scopul preveniriirăspândirii comunitare a infecției,

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriulRomâniei și de evaluarea riscului de sănătate publică pentruperioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

Ținând cont de faptul neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentrulimitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândulpopulației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,

Subliniind necesitatea instituirii stării de urgență pentrudiminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate la nivel național și internațional pentrucombaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

În considerarea faptului elementele sus-menționate definescun context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizeazăinteresul public general și care constituie o situațieextraordinară, ce impune măsuri excepționale,

Ținând cont de faptul restrângerea exercițiului unor drepturinu trebuie afecteze substanța lor, ci urmărească un scoplegitim, fie necesară într-o societate democratică și fie proporțională cu scopul urmărit,

Văzând Hotărârea CSAT nr. 30/2020 privind necesitateainstituirii stării de urgență și planul de acțiune la instituireastării de urgență,

Având în vedere propunerea Guvernului de instituire a stării de urgență,

În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constituția României, republicată și ale art. 3 și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimulstării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

 

Președintele României

decretează:

 

Art. 1.- Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriulRomâniei, pe o durată de 30 de zile.

Art. 2. – Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizareamanagementului consecințelor, raportat la evoluția situațieiepidemiologice, pe durata stării de urgență este restrânsexercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4):

a. libera circulație;
b. dreptul la viață intimă, familială și privată;
c. inviolabilitatea domiciliului;
d. dreptul la învățătură;
e. libertatea întrunirilor;
f. dreptul de proprietate privată;
g. dreptul la grevă;
h. libertatea economică.

Art.3. – În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată prevăzute înanexa nr. 1.

Art. 4. – (1) În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate gradualăprevăzute la pct. 1-7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrulafacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordulprim-ministrului, prin ordonanță militară.

(3) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 8 din anexa nr.2 se dispun de către MinisterulAfacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorullegal al acestuia.

(4) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit alin. (2) și (3) potrivit evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu acordul prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:

a. intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
b. frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică;
c. numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemuluisanitar;
d. capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale șide utilități publice pentru populație;
e. capacitatea autorităților publice de a menține și asiguramăsuri de ordine și siguranță publică;
f. măsurile instituite de alte state cu impact asupra populațieisau situației economice a României;
g. capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere încarantină;
h. apariția altor situații de urgență.

(5) Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanțelemilitare sau prin ordinul prevăzut la alin.(3) revine MinisteruluiAfacerilor Interne.

Art. 5.- (1) Coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical și de protecție civilă la situația de urgențăgenerată de COVID-19 se realizează de către MinisterulAfacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu celelalteinstituții implicate în conformitate cu prevederile HotărâriiGuvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

(2) Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sunt aplicabile și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6.- Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoanejuridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte șisă aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prinordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

Art. 7.– Instituțiile sprijină structurile Ministerului AfacerilorInterne, la solicitarea acestuia, în îndeplinirea misiunilor, conform legislației în vigoare.

Art. 8.- Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Art. 9.- Prezentul decret se transmite Parlamentului în vedereaexercitării atribuției prevăzute de art. 93 alin. (1) din Constituție.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult