Consiliul Județean Buzău – HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 4

Consiliul Judeţean Buzău;

Având în vedere:

 

 • referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.11783/18.08.2020;
 • raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău, înregistrat la nr.11784/18.08.2020;
 • avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău, dat pe proiectul de hotărâre;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.22/2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.49/2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019-formă actualizată 1;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.99/2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019-formă actualizată 2;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.118/2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019-formă actualizată 3;
 • prevederile Ordinului nr.3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) lit. „a” și art.182 alin.(1)
lit. „a” din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Poziţiile 37 și 39 ale art.1(II) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.22/2020 se modifică şi vor avea următoarele prevederi:

 

 1. Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H,

Km 11+520-11+680,Topliceni jud. Buzău                            4.686.000 lei

 

 1.   Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea

infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul

Vintilă Vodă-Plaiul Nucului

județul Buzău POR 2014-2020                                               300.000 lei

 

Art.II. Anexele nr.1 şi 2 ale bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020 se vor modifică corespunzător art. I din prezenta hotărâre.

 

Art.III. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităților și instituțiilor interesate, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.

 

PREŞEDINTE,

 

PETRE-EMANOIL NEAGU

 

 

 

 

                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU,

 

                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

 

Nr. 150

BUZĂU, 18 AUGUST 2020

 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

           PREŞEDINTE

 1. 11783/18.08.2020

 

 

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 4

 Proiectul de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a necesității actualizării unor prevederi bugetare ale unor obiective de investiții.

În urma actualizării prevederilor bugetare de la pozițile 37 și 39, acestea  se stabilesc, astfel:

 

 1. Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H,

Km 11+520-11+680,Topliceni jud. Buzău                            4.686.000 lei

 

 1. Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea

infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul

Vintilă Vodă-Plaiul Nucului

județul Buzău POR 2014-2020                                               300.000 lei

 

 

Față de cele prezentate, vă supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

PREŞEDINTE,

 

PETRE-EMANOIL NEAGU

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

   DIRECŢIA ECONOMICĂ

  NR.11784/18.08.2020

 

 

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 4

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată au fost respectate  prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare în ceea ce privește:

 • actualizarea bugetului;
 • sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   proiectului de hotărâre in forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Liviu – Mihail Ciolan

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult