Luni, ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Buzău

Aleșii locali buzoieni sunt convocați luni, 9 septembrie 2019, la ora 14:00, în ședință ordinară a CLM ce va avea loc la sala Stan Săraru. În cadrul acestei ședințe vor fi dezbătute și supuse aprobării 21 de proiecte de hotărâre cu caracter normativ. Unele dintre acestea vizează rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019, modificarea și completarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, declanşarea procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă a unui imobil „Spațiu birouri” proprietatea societății Compania de Apă S.A. Buzău care va avea destinaţia de locuinţe sau aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău”. Iată ordinea de zi a şedinţei ordinare de luni:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ;

2.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021;

5.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Valentin Mihai Dumitru de membru provizoriu în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

6.- proiectul de hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția/extinderea și dotarea gradiniției cu program prelungit nr. 4, Buzău, Aleea Parcului, nr. 10” COD SMIS 129524; Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4; Apel de proiecte nr: POR/296/4/4/ Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

7.- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău” COD SMIS 128611; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

8.- proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unei cooperării a Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Săptămâna Europeană a Mobilității – inaugurarea „Inelului Verde”;

10.- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/16.11.2017;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău”;

12.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si transmiterea fara plata a unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei 4 din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 136/30 mai 2019;

15.- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. I din Hotărârea nr. 279/ 2018 pentru modificarea art. 1, lit. c) și d) și art. 2, alin. 1 din Hotărârea nr. 132/2018 a Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău a unor terenuri propietate publică a municipiului Buzău;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă a unui imobil „Spațiu birouri” proprietatea societății Compania de Apă S.A. Buzău care va avea destinaţia de locuinţe;

17.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, parcela 459 – Lot 1, a doamnei Borbely – Gagu Mariana – Luana;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Buzău, pe de o parte și Societatea Comercială Warehouses de Pauw România S.R.L.;

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cumpărării prin exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău a terenului indiviz în suprafaţă de 858,00 m.p. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, în incinta Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”;

20.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor aferente unor locuri de joacă;

21.- proiectul de hotărâre privind oportunitatea investiţiei „PUZ –ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult