fbpx

Primăria Municipiului Rm. Sărat – anunț public

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 26.11.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul III al anului 2020;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020;
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat;
 4. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor de iarna;
 6. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retea de canalizare si racorduri, strada C.I.Parhon nr.15C, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 120 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 160), strada Muresului nr.16, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de executie-fundatie, catre Bolache Lucian, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata, respectiv finalizarea unei locuinte proprietate personala, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 306 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 477), strada General Mihail Racovita nr.15, judetul Buzau, pe care este executata o constructie -C1 cu destinatia locuinta  ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.1219/27.05.2020, catre domnul Manescu Gabriel-Ionut si doamna Manescu Georgiana-Lacramioara, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Enache Mandita;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 301 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 182), strada Traian nr.1, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1 cu destinatia locuinta, regim de inaltime P+1 (suprafata construita la sol de 111 mp, suprafata construita desfasurata de 222 mp), fara acte, catre doamna Spiridon Mariana, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului si obtinerea autorizatiei de construire pentru locuinta edificata, in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 32), strada Dunarii nr.70, judetul Buzau, pe care este executata o constructie -C1 cu destinatia locuinta (parter + mansarda) ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.294/28.02.2020, catre domnul Gherghe Gentilian-Agenor, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Enciu Gabriel;
 5. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de superficie nr.20913/22.08.2013, ca urmare a neincheierii acestuia in forma autentica coroborat cu prevederile art.10, alin.(3) si art.12 din contract si aprobarea constituirii altui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 143), strada Vasile Alecsandri nr.6, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta, catre doamna Postolache Liliana-Nicoleta, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei;
 6. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte (nr.50/21.02.2020) si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat (nr.11190/14.02.2020), act aditional ce are ca obiect modificarea suprafetei terenului transmis in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, in sensul diminuarii acesteia de la 1817 mp la 1784 mp, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Intrarea Orizont nr.1A, judetul Buzau;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 300 mp, avand numarul cadastral 35877, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat, strada C.C Datculescu nr.15, judetul Buzau, in doua loturi;
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum si a Caietului de obiective intocmite in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru postul de manager-director la Muzeul Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat;
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatea privind „maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice” si alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatea mentionata anterior;
 10. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;
 11. Proiect de hotarare privind numirea pentru anul scolar 2020-2021 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat;
 12. Proiect de hotarare privind numirea pentru anul scolar 2020-2021 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat;
 13. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului Municipiului Ramnicu Sarat, judet Buzau.

 

Alte probleme ale activitatii curente:

Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 11.09.2020-19.11.2020

 

Publicăm astăzi 20.11.2020 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          68841/20.11.2020.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult