Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău

Consiliul Județean Buzău se întrunește joi dimineață în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi au fost incluse cinci proiecte de hotărâre.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 14.11.2019:

1. Aprobarea alipirii unor loturi aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Bistriței nr.45

2. Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – forma actualizată 3

3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”

SUPLIMENTAR:

4. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 18 noiembrie 2019

5. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2019 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de Iarnă

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: