COMUNICAT PRIVIND PLATA TAXELOR de către PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CU TERENURI ÎNCHIRIATE DE LA PRIMARIA BUZĂU

comunicatprimaria buzau