Începând cu anul acesta, municipiul Râmnicu Sărat intră în rândul comunităților membre ale rețelei Europe Direct România

Pe această cale, atât râmnicenii, cât și locuitorii comunităților învecinate vor avea posibilitatea de a se conecta cu ultimele informații referitoare la Uniunea Europeană, să dezbată teme de interes european, să promoveze evenimente și activități menite să crească nivelul de informare și conștientizare, precum și inițiativa în relația cu valorile europene.

Municipiul Râmnicu Sărat va coordona un centru de informare pe teme legate de viața și activitatea Uniunii Europene.

Urmare a unui apel concurențial, selectarea proiectului pune Râmnicul pe harta comunităților care își propun să genereze implicare și conștiință europeană, printr-o serie de activități care să incudă: instituțiile publice, instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret și voluntariat, precum și orice alte structuri care își doresc să se alăture obiectivelor centrului.

Europe Direct Româniaprimaria municipiului ramnicu saratramnicu sarat