Investiții majore în comuna Vadu Pașii

Au fost depuse cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, pentru investiții importante în comuna Vadu Pașii. Este vorba de proiectele ,, Extindere rețea de canalizare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Vadu Pașii,, și ,, Modernizare drumuri sătești în comuna Vadu Pașii,,.

De primul proiect ( alimentări cu apă, stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale – modernizare și extindere, beneficiază locuitorii din satele Gura Câlnăului, Focșănei, Băjani, Vadu Pașii, Scurtești și Stăncești.

Cel de-al doilea proiect vizează modernizarea drumurilor publice din interiorul localităților Gura Câlnăului, Focșănei, Băjani, Vadu Pașii, Scurtești și Stăncești.

investitiiVadu Paşii