Post vacant în cadrul Primăriei Buzău

Administrația locală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Şef serviciu în cadrul Serviciului Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău. Concursul se organizează la sediul instituţiei din municipiul Buzău. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Buzău (camera 23, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională) până la data de 16 octombrie 2019, ora 16.00. Selecția dosarelor se va face în perioada 17-23 octombrie 2019. Proba scrisă va avea loc pe 28 octombrie 2019, ora 10.00, iar interviul pe 31 octombrie 2019, ora 10.00.  Condiţiile specifice pentru funcţia publică de conducere, de Șef serviciu – Serviciul Evidentă-Administrare Patrimoniu şi Licitații sunt: absolvent de studii universitare de licenţă, finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor ingineresti/ştiinţelor administrative; absolvenţi de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice/ management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice și vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor absolvite. Mai multe puteți afla aici:

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2019/09/ANUNT-CONCURS.pdf” /]

concurspost vacant