Proprietarii de terenuri din Colți sunt chemați la primărie cu acte doveditoare

Anunț de la Primăria Colți

Ștefan Gheorghe, primarul comunei Colți:

Locuitorii comunei Colți, cărora li s-a măsurat terenurile atât în intravilan cât și din extravilan, sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei cu buletinele sau certificatele de deces (acolo unde proprietarul este decedat) precum și actele de proprietate în vederea completării documentației pentru cărțile funciare care se fac anul acesta gratuit.

Zonele care au fost măsurate sunt:

  • Satul Aluniș, cătunele Strâmba, Rogoz, Plopiș, Fijerești și Cărăbuși.

Actele de proprietate pot fi :

  • Certificate de moștenitor, acte de vânzare/cumpârare.

Fac precizarea că, cei care au titluri de proprietate, trebuie să aducă doar buletinele sau certificatele de deces.

 

 

COltiterenuri