Comunicat de presă din partea deputatului PSD Dănuț Păle

Marţi, 12 noiembrie 2019, în cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

La această propunere, deputatul social-democrat buzoian Dănuţ Păle a depus un amendament care priveşte salarizarea personalului din cadrul ANSVSA: Drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor subordonate, respectiv din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din subordine, se recalculează şi se stabilesc, prin derogare de la art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 (…), cu aplicarea prevederilor cap. I lit. B art. 1 şi cap. II lit. I art. 1, repectiv prevederilor cap. II lit. A, sec. II, pct. 6.2., a) şi c), din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii intrării în vigoare a prezentei legi.

În forma actuală a Legii, sporurile specifice pentru condiţiile de muncă pot fi acordate doar personalului care a avut acele sporuri la salariul de bază existent în plată în decembrie 2018. O parte a personalului ANSVSA şi al structurilor din subordine a avut cuprinse sporurile specifice condiţiilor de muncă doar în funcţie de asumarea diferiţilor ordonatori de credite sau în baza unor decizii ale instanţelor de judecată, ceea ce în contextul actual duce la o serie de discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de salariaţi. Am dorit, astfel, să aduc o modificare prin care categoriile de personal din acelaşi compartiment, cu aceeaşi expunere la factorii de risc să beneficieze de sporurile cuvenite. Vor fi avantajaţi cei care după majorarea salariului din decembrie 2017 nu au ajuns la grilele maximale stabilite pentru 2022 şi nu au putut beneficia de sporurile pentru condiţiile specifice de muncă„, a declarat Dănuţ Păle, medic veterinar, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.

Cap. II lit. A, sec. II, pct. 6.2. al anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 prevede acordarea de sporuri pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii – de până la 35%, sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor – de până la 75% sau sporul de izolare de până la 20%.

Personalul ANSVSA şi al structurilor din subordine este supus şi el unor riscuri. Prin prisma profilului Autorităţii se expune la diverse boli şi medii periculoase. Pentru muncă egală şi riscuri asemănătoare trebuie plată egală. Raportul Comisiei a fost adoptat, iar după dezbaterea în plenul Camerei Deputaţilor sper ca legea să fie promulgată cât mai repede pentru a intra în vigoare„, a concluzionat deputatul Dănuţ Păle.

Biroul de presă al deputatului
Dănuţ Păle
Circumscripţia electorală nr. 10, Buzău

Danut Pale