Doar 15,65% dintre spitalele evaluate pe baza standardelor recunoscute internațional îndeplinesc condițiile de acreditare

Agenţia Naţională de Management al Calităţii în Sănătate a anunțat că doar 23 de spitale din cele 147 evaluate până acum îndeplinesc toate condițiile de acreditare, în timp ce 18 unități medicale nu îndeplinesc deloc standardele actuale și funcționează în baza autorizației eliberate de DSP-uri. Actualele standarde de acreditare a spitalelor sunt acreditate la nivel internațional de către ISQua din februarie 2018. Acestea au fost elaborate și adoptate după ce A.N.M.C.S. a constat că deficiențele unităților sanitare nu pot fi identificate pe baza precedentelor standarde aprobate prin Ordin al Ministrului sănătății.

Pe de altă parte,  106 din cele 147 evaluate îndeplinesc numai parțial condițiile de acreditare și se află în supravegherea A.N.M.C.S. pentru 12 luni, perioadă în care organismele responsabile (Ministerul Sănătății, unitățile administrativ teritoriale, etc.) trebuie să se implice și să le sprijine în scopul creșterii nivelului de conformitate. Un număr de 18 dintre spitalele evaluate nu îndeplinesc condițiile de acreditare. Dintre acestea, numai pentru 47 de spitale, procesul de acreditare a fost finalizat prin hotărârea Colegiului Director.

Potrivit legii calitatea serviciilor de sănătate furnizate de către unităţile sanitare ar trebui verificată pe baza standardelor de acreditare de către structurile de control al calităţii serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică. Până la această dată, în cadrul A.N.M.C.S. nu s-a înregistrat, din partea Ministerului Sănătății sau vreunei alte structuri, nicio sesizare referitoare la neconformități care ar putea conduce la retragerea acreditării. Probabil că, în cadrul Ministerului Sănătății, cineva cu responsabilități în domeniu nu cunoaște prevederile legii sau, deliberat, a decis nerespectarea acestora.

Unitățile sanitare funcționează în baza autorizației sanitare de funcționare eliberată de Direcțiile de Sănătate Publică și nu în baza certificatului de acreditare. ANMCS a semnalat de mai multe ori deficiențele în eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare și a solicitat îndreptarea acestora. În prezent, spitalele funcționează, în continuare, cu planuri de conformare la autorizațiile sanitare de funcționare, fapt care explică o mare parte dintre aspectele negative discutate în spațiul public.

A.N.M.C.Sautorizațieconditiispitale