25 septembrie, termen limită pentru depunerea cererilor în programul “Bani de liceu”. Primesc 250 de lei pe lună elevii din familii cu venituri de maximum 500 lei lunar pe membru. Criteriile și documentele necesare

Calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială “Bani de liceu”, trimis de Ministerul Educației tuturor școlilor printr-o notă internă obținută de Edupedu.ro, arată că săptămâna următoare, 21-25 septembrie 2020, este ultima în care se pot depune cererile. Condițiile sunt similare cu cele din anul precedent, iar tinerii care aplică pot primi 250 de lei pe lună pe parcursul întregului an școlar.

Actiul normativ care stabilește criteriile de acordare este Hotărârea de Guvern 712/2018. Fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, suma de 250 lei lunar. Valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este de 500 lei/membru de familie în ultimele 3 luni înaintea depunerii cererii.

În aceste condiții, anul trecut școlar au aplicat și obținut acest ajutor 32.585 de elevi de liceu. Asta înseamnă că cel puțin 32.585 de familii care au copii la școală au un venit de maximum 500 de lei pe membru.

Calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială “Bani de liceu”

Depunerea cererilor: 15 septembrie-25 septembrie

Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse de către comisii – 26 septembrie-15 octombrie

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat – 25 septembrie-16 octombrie

Afișarea pe internet a listei beneficiarilor – 17 octombrie

Depunerea contestațiilor – 18 octombrie-21 octombrie

Rezolvarea contestațiilor – 22 octombrie-25 octombrie

Criteriul principal este ca venitul brut lunar pe membru de familie realizat în lunile iunie 2020, iulie 2020 și august 2020 să nu fie mai mare de 500 lei/lună.

Documentele care atestă venitul sunt următoarele:

 • Adeverinţe de venit de la locul de muncă al părinţilor sau
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu au niciun venit, însoţită de adeverinţă de la primărie din care să rezulte suprafaţa de pământ deţinută sau lipsa ei – formular tipizat obţinut de la primărie.

Alte documente:

 • Copie după certificatele de naştere sau C.I./B.I. ale părinţilor şi fraţilor.
 • Adeverinţe din care să rezulte că fraţii/surorile sunt elevi/studenţi, eliberate de instituţiile de învăţământ unde studiază aceştia.
 • Copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevii orfani.
 • Adeverinţă din care să rezulte media generală a clasei a VIII-aşi numărul de absenţe nemotivate, eliberată de şcoala de provenienţă – numai pentru elevii din clasa a IX-a.
 • Copie după Certificatul de revoluţionar al părintelui, dacă este cazul.
 • Adeverinţa medicală a elevului– dacă este cazul, pentru bolile prevăzute de lege (informaţii suplimentare la secretariat).
 • Cerere tip
 • Anchetă socială făcută de primărie.
 • Copie după C.I./B.I.al elevului care solicită bani de liceu.
banieleviliceuscoala