Administraţia Fondului pentru Mediu va finanţa proiecte prin care se urmăreşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) devine gestionar al întregului proces de implementare și monitorizare a proiectelor și programelor care urmează a fi finanțate din aceste fonduri. Totul a fost decis de către Executiv în ședința de guvern din data de 10 mai. Mai exact, s-a modificat OUG nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră (GES) atribuite României la nivelul Uniunii Europene. Astfel, prin aceste modificări, s-a urmărit crearea cadrului legal de finanțare a proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) și art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare.

Bugetul disponibil, în prezent, pentru finanțarea acestor proiecte este de peste 1,6 miliarde de lei, sumă rezultată din activitatea de tranzacționare a certificatelor de emisii GES.Astfel, au fost reglementate: modalitatea de finanțare în domeniile stabilite prin legislația europeană, categoriile de beneficiari și modul de selectare, aprobare și monitorizare a proiectelor prin Administrația Fondului pentru Mediu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Mediului și care deține în portofoliu numeroase proiecte de protecția mediului, inclusiv în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

În termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normative adoptat de către Guvern, Ministerul Mediului va elabora lista categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018. Finanțarea proiectelor va avea ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, unul dintre obiectivele asumate de România în calitate de Stat Membru. Până la modificarea recentă a cadrului legislativ, mecanismul existent era ineficient și genera numeroase dificultăți pentru utilizarea sumelor rezultate în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în domeniile stabilite prin Directiva europeană amintită.

afmfinantaregaze cu efect de serăproiectereducere