AJOFM Buzău angajează inspector principal

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Control, îndeplinirea Măsurilor Asigurătorii și Executare Silită a Debitelor. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe: științe economice; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 10 aprilie. Imediat după Paște, adică pe 02 mai, la ora 10.00, candidații cărora le-au fost aprobate dosarele de înscriere vor susține proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău, cu sediul în Buzău, str. Ion Băieșu nr. 3A, telefon 0238.713.216; e-mail ajofm.@bz.anofm.ro.

ajofmconcurs