Aleșii locali, convocați în ședință extraordinară a CLM

Sursa foto: Arhivă

 

Consilierii locali sunt convocați miercuri, 06 martie, ora 11.00, şedinţă extraordinară a CLM, unde vor avea de dezbătut și mai apoi de aprobat 6 proiecte de hotărâre. Este vorba despre proiectele de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico—economici ai obiectivului de investiţii publice ”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii prin amenajarea unui spaţiu de recreere sau despre cel privind aprobarea modificării actului constitutive al Societăţii Comerciale “Trans—Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acţionariatului societăţii a comunei Merei. Iată care este ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal de săptămâna viitoare:

  • proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico—economici ai obiectivului de investiţii publice ”Punerea în valoare a Canaiuiui Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin amenajarea unui spaţiu de recreere”;
  • proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutive al Societăţii Comerciale “Trans—Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acţionariatului societăţii a comunei Merei;
  • proiectui de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Buzău;
  • proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău;
  • proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.31 din 22 februarie 2019 privind modificarea Regulamentului şi Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;
  • proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/26.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău.
CLMsedinta extraordinara