Buget de 400 de milioane de lei pentru creşterea eficienţei energetice a reţelelor de termoficare şi reducerii emisiilor de CO2

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că pe 03 iulie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 – Programul Termoficare, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, având ca beneficiari unitățile administrativ-teritoriale.

AFM contribuie la acest program prin alocarea a 400 milioane lei pentru lucrările destinate creșterii eficienței energetice a rețelelor de termoficare și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ale acestora, în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare și cu domeniile stabilite prin directivele europene.

Instituţia precizează că acest program de vine în contextul necesității creșterii contribuției sectorului energetic la îndeplinirea obiectivelor privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon și eficiența energetică prin modernizarea, extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților.

afmbani