Ce costuri suplimentare veți avea în 2019, în funcție de numărul salariilor minime pe care le plătiți

Creșterea salariului minim brut pe țară, începând cu prima zi a anului 2019, de la 1.900 la 2.080 de lei, va aduce costuri suplimentare pentru angajatori. Această majorare va determina atât o creștere a salariului net încasat de angajat, cât și costuri mai mari pentru companie, generate de majorarea taxelor datorate la stat.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 937/2018, salariul minim brut pe țară va fi majorat la 2.080 de lei, începând cu luna ianuarie 2019. Creșterea cu 180 de lei a salariului brut îi va corespunde atât o majorare a salariului net încasat de salariat, cât și o creștere a costurilor aferente datorate de companie. În cele ce urmează vom prezenta costul suplimentar lunar, dar și cel anual, pe care angajatorul îl va suporta începând cu ianuarie 2019, ca urmare a acestei măsuri.

Creșterea salariului minim brut la 2.080 de lei pe lună va determina o majorare a contribuțiilor sociale datorate de salariat și plătite de companie. După cum se poate observa din tabelul de mai jos, măsura va determina o majorare a următoarelor contribuții:

  • contribuția socială pentru pensii (CAS) va crește de la 475 de lei, cât este în prezent, la 520 lei, începând cu luna ianuarie 2019;
  • tot de la începutul anului viitor, contribuția socială pentru sănătate (CASS) se va majora de la 190 de lei la 208 lei.

Având în vedere faptul că impozitul pe veniturile salariale se calculează ca procent din valoarea salariului brut, creșterea acestuia din urmă va determina o majorare a sarcinii fiscale de la 73 de lei, cât este în acest moment, la 84 de lei, începând din ianuarie 2019. Deși contribuțiile sociale și impozitul pe veniturile salariale se rețin în sarcina angajatului, compania este cea care calculează, reține și achită la bugetul de stat aceste obligații fiscale.

După trecerea contribuțiilor fiscale de la angajat la angajator, măsură intrată în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018, singura obligație fiscală salarială reținută în sarcina companiei este contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM). Aceasta se calculează ca procent de 2,25% din valoarea salariului brut, astfel că de la 1 ianuarie 2019 aceasta va avea o valoare de 47 de lei, față de 43 de lei, cât este în prezent. Din punct de vedere financiar, creșterea salariului minim brut pe economie de la 1.900 de lei la 2.080 de lei va determina un cost suplimentar lunar de 184 de lei, ceea ce corespunde unui cost suplimentar anual de 2.208 lei pentru fiecare angajat plătit cu salariul minim brut pe țară.

Pentru companiile cu mai mulți salariați plătiți cu salariul minim pe țară, creșterea costurilor lunare este direct proporțională. De exemplu, o firmă cu cinci salariați va plăti în plus, în fiecare lună, o sumă de 920 de lei. Anual, costul suplimentar pentru angajator va fi de 11.040 de lei.

În același timp, o companie care are, de exemplu, zece salariați plătiți cu salariul minim brut va avea un cost suplimentar de 1.840 de lei pe lună și 22.080 de lei pe an. Creșterea salariului brut cu 180 de lei va determina costuri suplimentare pentru companie, dar și o majorare a salariului net încasat de angajat, de la 1.162 de lei la 1.268 de lei, începând cu 1 ianuarie 2019.

calculeplati