Clasa pregătitoare: Aproape 150.000 de cereri admise în prima etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul 2020-2021

Aproape 150.000 de cereri de înscriere a copiilor în învățământul prima au fost înregistrate în prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (8-20 iulie), a anunțat, marți, Ministerul Educației. Mai precis, au fot admise 149.307 cereri din totalul de 150.503 înregistrate.

Din total, 131.599 au vizat copii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, iar 18.904 cereri – copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie.

Ministerul precizează că în această primă etapă, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse, inclusiv prin aplicația informatică, de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
  • În a doua etapă (21 –  31 iulie) va fi asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.
  • În perioada 1 – 4 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către inspectoratele școlare, a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.
  • În situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, documentele utilizate pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic,  în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

MEC notează că toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții au sau nu au domiciliul în circumscripția respectivă.

clasa pregatitoareeducatieministerul educatiei