Compania de Apă scoate la concurs 3 posturi libere de inginer

Anunț de la Compania de Apă Buzău

Compania de Apă S.A. Buzău organizează  un concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de Inginer  în cadrul Departamentului Investiții Finantare Externa (UIP – Fonduri de Coeziune).

Conditii de participare:

  • absolvent studii superioare tehnice;
  • experiență în domeniul tehnic minim 3 ani;
  • cunoștințe privind contractele de lucrări conform legislației ;
  • cunoștințe privind domeniul tehnic apă/apă uzată și al calității în construcții;
  • posesor permis de conducere ctg.B;
  • adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului – apt muncă;
  • aviz psihologic – apt psihologic.

Înscrierile la concurs se primesc la Departamentul Managementul Resurselor Umane.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane, tel 0238/720356, int.123.

angajareingineri