Concurs pentru ocuparea a două posturi de execuție la ITM Buzău

Sursa foto:Arhivă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată două funcții publice vacante de execuție, respectiv unul de inspector de muncă clasa I grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă și unul de inspector de muncă clasa I grad profesional debutant în cadrul Serviciului Control Relații de Muncă. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Pentru postul de inspector de muncă clasa I grad profesional superior,   condițiile specifice necesare de participare la concurs sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în următoarele specializări: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani;
  • cunoștințe operare calculator, nivel mediu.

Pentru celălalt post vacant, respectiv cel de inspector de muncă clasa I grad profesional debutant, condițiile specifice de participare la concurs sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în următoarele specializări: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice și cunoștințe de nivel mediu de operare calculator.

Nu este necesară vechimea în specialitatea studiilor. Termenul limită de depunere a dosarelor este 07 martie 2019, ora 16:00. Cei care trec de această etapă vor susține pe data de 18 martie, de la ora 11:00, proba scrisă. Candidații admiși vor trece mai apoi prin proba finală, cea a interviului, în data de 21 martie, de la ora 11:00. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

concursITMposturi