Cumularea pensiilor cu salariile de la stat ar putea fi limitată

Persoanele ce au ieșit la pensie pentru limită de vârstă ar putea avea limitări atunci când vine vorba de cumularea veniturilor din pensii cu câștigurile salariale de la stat. Măsura se regăsește într-un proiect de act normativ înregistrat recent la Senat pentru dezbatere și care urmărește reducerea numărului celor care beneficiză de cumularea celor două venituri și încurajarea angajării tinerilor la stat.

Limitarea cumulului pensiilor cu anumite venituri salariale este prevăzută în Propunerea legislativă privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul salarial, document ce a fost pus recent în dezbaterea senatorilor. Inițiativa legislativă are nevoie, pentru a se putea aplica, de votul favorabil al Parlamentului, al șefului statului și de publicarea în Monitorul Oficial. Mai exact, proiectul de act normativ prevede limitarea cumulării veniturilor din pensii cu cele din salarii provenite de la entități de stat până la nivelul salariului minim brut pe țară, dacă valoarea pensiei nete a beneficiarului depășește nivelul salariului minim brut și până la nivelul pensiei nete, dacă valoarea acesteia nu depășește nivelul salariului minim brut din acel an.

În propunerea legislativă se precizează că este vorba despre cumulul pensiei pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, dar și din sistemele neintegrate în acest sistem (pensii militare, ale polițiștilor, ale avocaților etc.) cu câștiguri salariale sau cu cele asimilate acestora. După cum se stipulează în document, beneficiarii “dreptului la pensie pentru limită de vârstă aparținând atât sistemului de pensii cât și sistemelor neintegrate sistemului public pot cumula cuantumul pensiei nete cu câștigul salarial sau după caz, cu veniturile asimilate acestuia, din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice centrale sau locale, indiferent de modul de finanțare și/sau subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, după cum urmează:

  • până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, utilizat pentru anul în curs și aprobat prin Hotărâre de Guvern, dacă cuantumul pensiei nete a beneficiarului dreptului la pensie depășește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, utilizat pentru anul în curs și aprobat prin Hotărâre de Guvern;
  • în cuantumul pensiei nete aflate în plată dacă cuantumul pensiei nete a beneficiarului dreptului la pensie nu depășește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, utilizat pentru anul în curs și aprobat prin Hotărâre de Guvern”.

Inițiatorii propunerii legislative consideră că această limitare este necesară pentru asigurarea unui nivel sustenabil al cheltuielilor cu salariile și pensiile în sectorul public și că angajarea tinerilor la stat ar trebui încurajată. Proiectul de lege depus la Senat  poate fi descărcat aici: Propunerea legislativă privind reglementarea cumulului pensiilor .

Atenție! Această propunere legislativă NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie adoptată de ambele Camere ale Parlamentului, promulgată prin decret prezidențial și publicată în Monitorul Oficial.

cumolarelimitarepensiisalarii