Din octombrie, pentru ajutorul social primit vor putea lucra mai mulți membri ai unei familii

Mai mulți membri ai familiei care beneficiază de sume acordate de către autoritățile din România ca ajutor social vor presta, la solicitarea primarului, diverse activități sau lucrări de interes local, iar orele lucrate de aceștia se vor putea cumula. Aceste modificări, dar și altele privind ajutorul social apar într-un act normativ ce a fost publicat chiar marți, în Monitorul Oficial.

Sursa foto:frip.ro

Legea nr. 192/2018 pentru modficarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat prevede schimbări privind modul în care beneficiarii de ajutor social sau alți membri ai familiei acestora trebuie să presteze muncă în schimbul sumelor de bani primite. Actul normativ a fost publicat marți în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 642, dar prevederile acestuia se vor aplica începând cu data de 22 octombrie 2018. Potrivit acestui act normativ, cei care beneficiază de o formă de ajutor social prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat sau mai multe persoane apte de muncă din familia beneficiară vor avea obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, diverse acțiuni sau lucrări locale.

În aceste cazuri, orele lucrate se vor însuma pentru toate persoanele din familia care beneficiază de ajutor social și se vor calcula proporțional cu valoarea ajutorului social primit de familie. Actualmente, legislația din domeniu obligă doar o persoană din familia beneficiară de ajutor social să presteze muncă în schimbul ajutorului primit. În cazul în care persoana ce ar trebui să presteze munca nu mai poate face acest lucru, adică intră în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, obligația prestării muncii se transferă altor persoane apte de muncă din familie, dar doar cu acordul primarului. În acest moment, această obligație poate fi transferată altor persoane, dar nu se transferă automat, așa după cum este stipulat în Legea nr. 192/2018.

Actul normativ mai prevede și alte modificări privind venitul minim garantat. De exemplu, acesta precizează că „refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social”. În prezent, încetarea dreptului la ajutorul social are loc în urma refuzului „repetat de 3 ori al unui loc de muncă oferit și/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională”.

Suplimentar, documentul urmărește și înăsprirea măsurilor punitive în cazul refuzului unui loc de muncă, și anume acest refuz va atrage încetarea dreptului la ajutorul social, nu suspendarea lui, așa cum se întâmplă în prezent. În această situație, persoana în cauză va putea solicita un nou ajutor social numai după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.

ajutor socialdiverse activități