Elevii buzoieni vor beneficia, în curând, de burse școlare

Vești bune pentru elevii buzoieni. Inspectoratul Școlar Județean a transmis fondurile necesare burselor școlare, acordate pentru prima dată tuturor elevilor indiferent de rezultatele școlare.

Este vorba de peste 2,5 milioane de euro, bani care i-au fost alocați județului Buzău, de la bugetul de stat. Banii au fost direcționați către fiecare primărie în parte, pentru aprobarea în consiliile municipale, orășenești și comunale, urmând ca în final să fie repartizați școlilor. Potrivit estimărilor, în județul Buzău, vor beneficia de burse școlare peste 21.000 de copii.

Pentru a se încadra la o bursă de merit, un copil trebuie să aibă cel puțin media 8.50 și 10 la purtare pe primul semestru, iar pentru bursele școlare, trebuie să fi obținut locuri fruntașe la consursurile și olimpiadele școlare. Bursele de studiu se acordă în limita bugetului aprobat, la cerere, elevilor care au media generală peste 7,00 şi nota 10 purtare dar care au și un venit lunar mediu net pe membru de familie, de cel mult egal cu salariul minim net pe economie – 693 lei. Bursele școlare de ajutor social se acordă elevilor din familii defavorizate. O bursă școlară, indiferent de natura ei, va fi de minim 100 de lei.

bursabursa elevielevi