Ești absolvent de liceu promoția 2018 și nu găsești job? AJOFM Buzău te învață ce trebuie să faci

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău (AJOFM)  oferă servicii absolvenţilor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă, din raza de domiciliu, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă. ,,Absolvenţii de liceu promoţia 2018 se pot prezenta pentru înregistrare ca șomeri fără  drept la indemnizație, ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj, în intervalul 29 Mai 2018 – 24 Iulie 2018. Începând cu anul 2018, ulterior înregistrării ca șomeri fără  drept la indemnizație, absolvenții  pot beneficia de indemnizație de șomaj DOAR DACĂ, la data solicitării dreptului(adică ulterior datei de 24 Iulie), NU AU FOST ADMIȘI la o altă formă de învăţământ (art. 42, alin.(2) din Legea 76/2002)” precizează AJOFM Buzău.

Potrivit prevederilor legale, absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 26 Mai 2018, având în vedere că, potrivit Ordinului nr 3.382/24.02.2017 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, “Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 25 Mai 2018”. Dacă unii tineri mai au corigențe şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte într-un interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigență. În acest sens, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului respectiv. În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absoventii trebuie să prezinte:

  • Act de indentitate fotocopie şi original;
  • Certificat de naştere fotocopie şi original;
  • Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz) în fotocopie şi orginal. (În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 25 mai)
  • Adeverinţa eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este apt de muncă sau clinic sănătos.

Atât elevii care au luat examenul de bacalaureat, cât și cei care nu l-au trecut din diferite motive au dreptul să se prezinte în vederea înregistrării în intervalul 29 Mai  – 24 Iulie 2018. Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca șomeri fără drept la indemnizație, dar nu vor avea ulterior dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale, indemnizaţia de şomaj se acordă de la data absolvirii, fără a mai fi necesară înregistrarea, în prealabil, ca șomeri fără drept la indemnizație, în termen de 60 de zile de la absolvire.

Aceste prevederi ,,pentru absolvenţii de liceu sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 15 zile de la data absolvirii (finalizării studiilor), ori până la acea dată rezultatele examenului de bacalaureat încă nu sunt cunoscute. În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor)” anunță AJOFM Buzău.

  Atenţie!!! Dacă absolventul nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţă A.J.O.F.M. Buzău.

absolventajofmliceu