Mii de buzoieni au încasat ajutoare sociale, deși erau apți de muncă

Mai multe controale derulate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău au scos la iveală faptul că mii de buzoieni au încasat ajutoare sociale, deși erau apți de muncă. Astfel, în urma veri­ficării tuturor celor 11.233 be­ne­ficiari aflați în plată în peri­oada ianuarie 2013 – de­cem­brie 2013, au fost confirmate un număr total de 1.179 suspiciuni de eroare-fraudă-corupție și au fost dispuse 1.025 măsuri dintre care 1.001 măsuri cu impact financiar, care au condus la constituirea de debite.   În urma activității de control privind programul ajutorul social s-a constatat că pentru un număr de 1.193 be­ne­ficiari s-au efectuat plăți necuvenite, în cuantum total de 943.799 lei, pentru care s-au emis un număr de 931 decizii de recuperare, pentru întreaga sumă.

Nereguli au fost descoperite și în anul 2015. În această perioadă, au fost în pla­tă un număr mediu de 11.633 beneficiari de ajutor social, cuantumul plății fiind de 30.676.022 lei. Controlul te­ma­tic privind modul de stabilire, acordare și plată a ajutorului social a vizat verificarea beneficiarilor aflați în plată în peri­oada ianuarie 2015 – iunie 2015. La nivelul județului, din totalul de 26.839 CNP-uri beneficiari identificați cu suspiciuni de eroare – fraudă – corupție au fost verificate în cadrul campa­niei tematice un număr total de 26.839 suspiciuni și au fost dis­puse un număr total de 1.356 măsuri cu impact financiar ca­re au condus la constituirea de debite. În urma activității de control privind programul de ajutor social s-a constatat că pentru un număr de 678 beneficiari s-au efectuat plăți necuvenite, în cuantum total de 410.854 lei, pentru care s-au emis un număr de 648 decizii de recuperare, în cuantumul sumei mai sus menționate.

Plăți necuvenite s-au făcut și în contul alocației de stat pentru susținerea familiei. La nivelul județului, în anul 2015, au fost în plată un număr mediu de 10.481 beneficiari de alocație pentru susținerea familiei, costul aferent plății alocației pentru susținerea familiei la nivelul județului fiind de 19.082.868 lei. Controlul tematic privind modul de stabilire, acordare și plată a alocației pentru susți­ne­rea familiei a vizat verificarea beneficiarilor aflați în plată în perioada ianuarie 2015 – iunie 2015. La nivelul ju­de­țu­lui, din totalul de 27.349 CNP-uri beneficiari identificați cu suspiciuni de eroare – fraudă – corupție au fost verificate în cadrul campaniei tematice un număr total de 27.349 suspiciuni și au fost dispuse un număr total de 3.096 măsuri cu impact financiar care au condus la constituirea de debite.

ajutor socialbani
Comments (0)
Add Comment