Peste 2000 de petiții și contestații, depuse de pensionarii nemulțumiți la Casa Județeană de Pensii Buzău

La nivelul Casei Județene de Pensii Buzău a fost înregistrat în semestrul I 2018 un număr total de 2060 de petiţii, contestaţii soluţionate în termenul legal, în totalitate. Comparativ cu semestrul I din ultimii 3 ani se poate observa o creştere de la an la an a numărului de petiţii și de contestaţii: în semestrul I 2015 s-au înregistrat 677 de contestații; în semestrul I 2016 – 1853, iar în semestrul I 2017 – 1996 de contestații. Totodată, conform raportului efectuat de către Casa Județeană de Pensii Buzău, majoritatea petiţiilor, contestaţiilor sunt adresate în mod direct de către persoane fizice, acestea fiind în număr de 2042 şi reprezentând un procent de 99%. Cea mai mare pondere – de 40% –  o reprezintă petițiile și  contestațiile referitoare la nevalorificarea unor adeverințe privind sporuri și alte drepturi salariale care nu au calitatea de sporuri cu caracter permanent.

,,Petiţii având drept obiect nemulțumiri privind calculul punctajului aferent și, implicit, calculul cuantumului pensiei, ceea ce reprezintă un procent de 20%; contestații referitoare la nevalorificarea adeverințelor privind grupele superioare de muncă, în procent de 25%; contestații având drept obiect nemulțumiri asupra cuantumului pensiei de asigurări sociale, care sunt în procent de 5%; contestații și sesizări privind nevalorificarea unor adeverințe privind sporuri și alte drepturi salariale care nu au caracter de sporuri cu caracter permanent, conform Lg. 263/2010 și a normelor de aplicare aprobate prin HG 257/2011 (Anexa 15 la normele de aplicare) ceea ce reprezintă un procent de 40% din totalul contestaţiilor; petiții, contestații cu privire la modalitatea de plată a pensiilor și a altor prestații de asigurări sociale și fonduri speciale (Bugetul Asigurărilor Sociale, Bugetul de Stat, bugetul speciale al Fondului de Risc și Accidente de Muncă), reprezentând un procent de 2% și petiţii privind modul de emitere a deciziilor de încadrare în grad de invaliditate, ceea ce reprezintă un procent de 1%”, menționează Carmen Androne, directorul Casei Județene de Pensii Buzău.

Din cele 774 de contestaţii înregistrate la instituția buzoiană şi transmise la Comisia Centrală de Contestaţii, pentru 268 de contestaţii, s-au emis hotărâri de respingere, ceea ce reprezintă un procent de 35%; 111 pensionari buzoieni nemulțumiți au acţionat în instanţele de judecată Casa Județeană de Pensii, alte 394 de contestaţii transmise la Comisia Centrală de Contestaţii nu au fost soluţionate până spre finele lunii iulie 2018, ceea ce reprezintă un procent de 51%.

Casa de Pensiicontestatiipetitii