Peste 30 de persoane au fost depistate muncind la negru de inspectorii de muncă buzoieni

În luna august a acestui an, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău  a efectuat acţiuni de control având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă. Astfel, în cadrul celor 99 controale efectuate la agenţi economici din judeţul Buzău, au fost sancţionaţi 18 angajatori şi s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale ( 5 amenzi contraventionale în cuantum de 168.000 lei şi 22 avertismente). Totodată, s-au dispus 274 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

14 patroni au fost depistați că nu au incheiat contracte individuale de muncă sau nu au transmis raporturile de muncă în registrul generat de evidenţa salariaţilor cet tarziu în ziua anterioară începerii activităţii pentru un număr de 34 de persoane. Tinând cont de circumstanţele personale ale angajatorilor conform art. 21 (3) din C.G. nr. 2/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002, inspectorii de muncă au aplicat 3 amenzi contraventionale in cuantum de 165.000 lei si 11 avertismente (întrucât angajatorul a prezentat dovada executării raporturilor de muncă, respectiv prestarea muncii şi plata salariului).

De asemenea, s-au dispus măsuri obligatorii de incheiere a contractelor individuale de muncă și transmitere a raporturilor de muncă în registrul general de evidență al salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Pentru nerespectarea timpului de muncă și de odihnă, precum şi a altor neconformităţi constatate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost dispuse măsuri obligatorii şi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale conf. O.G. nr. 212001, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002.

amenzifara contracte de muncapatroni