Peste 80 de persoane s-au înscris pentru ocuparea posturilor libere, în structura Centrului de Sănătate Multifuncțional Pârscov

Spitalul Județean de Urgență Buzău are 17 posturi libere în structura Centrului de Sănătate Multifuncțional Pârscov. Este vorba despre 12 posturi de asistenţi medicali și 5 posturi de îngrijitoare. Peste 80 de persoane s-au înscris până joi, când a fost data limită, la concursul ce va avea loc la mijlocul acestei luni. Medicii nu sunt fel de interesaţi să lucreze la spitalul din Pârscov. Spitalul Județean de Urgență a scos din nou la concurs 3 posturi pentru specialitățile obstetrică – ginecologie, ORL și chirurgie generală.

Până la acest moment, aceste trei specializări reprezintă un interes pentru medici. Încă nu s-au prezentat pentru medicină internă și pentru pediatrie, dar sper să găsim o variantă și pentru aceste secții cu medicii din spital prin cumul de funcții.

Claudiu Damian manager Spitalul Județean Buzău

Conducerea celei mai mari unități medicale cu paturi dă asigurări că la începutul lunii februarie, Centrul de Sănătate Multifuncţional Pârscov îşi va deschide porţile. Unitatea medical, desfiinţată în anul 2010, a fost complet reabilitată şi utilată anul trecut. Aproximativ 30 de mii de oameni vor beneficia de îngrijire medicală la Spitalul de la Pârscov. Spitalul Județean a mai scos la concurs alte două posturi de medic.

Este vorba despre un post de medic specialist medicina generală I medicina de familie pentru secția UPU – SMURD și un post de medic specialist medicina internă pentru secția medicina internă – spital. La concurs se pot prezenta medici specialişti in specialitatea postului si medici medicina generala/ medicina de familie cu certificat de membru si avizul anual de exercitare a profesei eliberat de Colegiul Medicilor. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

  • Cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;
  • Copia xerox de pe diploma de medic şi adeverință/ certificat de confirmare în gradul profesional;
  • Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • Dovadă din care să rezulte că nu a fost sanctionat de Colegiul Medicilor din Romania;
  • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în anexa nr. 3 la Ordin;
  • Cazierul judiciar;
  • Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • Chitanța de plata a taxei de concurs;
  • Copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei. Tematica este cea de medic specialist în specialitatea postului, de medic medicină generală, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii I Informare <concursuri. Înscrierele la concurs se fac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău la serviciul Resurse Umane.

Centrul de Sănătate Multifuncţional Pârscovconcursmedicispecializarispitalul judetean