Polițiștii vor putea beneficia de decontări lunare, pentru locuințele cumpărate în rate, direct de la dezvoltatori

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului se află în dezbatere la Ministerul Afacerilor Interne și vizează unele modificări ale Statutului polițistului, printre care și posibilitatea expresă de compensare a cheltuielilor suportate cu cumpărarea unei locuințe în rate, menționează avocatnet. În prezent, ei beneficiază de astfel de decontări, dar numai pentru chiria lunară sau pentru achitarea ratei la o locuință cumpărată printr-un credit bancar. Conform proiectului, cheltuielile care vor fi acoperite sunt reprezentate de costurile lunare „generate de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe conform scadențarului de plată, mai puțin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare şi alte costuri care nu se regăsesc în scadențarul de plată a ratelor lunare”. În rest, condițiile de obținere a compensării cheltuielilor vor fi la fel ca cele de până acum:

  • polițistul să fie numit în prima funcție într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul sau
  • să fie nevoit să se mute în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul;
  • să nu dețină o locuință proprietate personală în acea localitate, nici el/ea și nici soția/soțul acestuia;
  • să nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător;
  • compensația poate ajunge până la 50% din salariul de bază;
  • compensația să acopere o singură locuință achiziționată în timpul carierei;
  • compensația va putea acoperi doar achiziționare unei locuințe, în rate, fiind exclusă posibilitatea cumulării acestei compensații cu o alta (pentru chirie, de exemplu).

Important! Și poliștii numiți în prima funcție sau mutați în interesul serviciului în localitatea de domiciliu vor putea obține beneficiile mai sus-menționate, însă doar „în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însușite de către conducătorul unității din care face parte polițistul, la solicitarea acestuia”.

decontări lunarepolitisti