Programa de liceu se schimbă în acest an. Liceenii vor avea noi materii

Ministerul Educaţiei vrea să dea mai multă greutate materiilor la alegere şi a propus trei variante de programă de liceu, care se schimbă în acest an, iar elevii ar putea avea pe lista de opţionale Inventică, Fotografie digitală sau arheologie. Disciplinele sunt lăsate la alegerea directorilor de şcoli. Schimbările propuse vor intra în vigoare peste trei ani. Elevii, părinţii şi profesorii îşi pot spune părerea despre propunerile de schimbare a programei şcolare până pe 26 ianuarie pe site-ul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

Potrivit biroului de comunicare al Ministerului Educației, toate cele trei variante supuse consultării au fost construite pornind de la competențele ce urmează a fi dobândite de elevi la finalul claselor a X-a și a XII-a, așa cum sunt definite de profilul absolventului. Variantele de proiect urmăresc eliminarea unor incoerențe sau dezechilibre existente în actualele planuri-cadru și dezvoltarea unor oferte educaționale care să corespundă așteptărilor elevilor ce au optat pentru un anumit profil sau specializare. Consultarea publică va include şi întâlniri cu elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile, organizate la nivel regional sau judeţean.

Opiniile argumentate şi sugestiile participanţilor vor sprijini în mod esenţial luarea unei decizii pe acest subiect. Adoptarea noilor planuri de învățământ va permite demararea procesului de elaborare a unor noi programe școlare pentru liceu și implementarea, în premieră, a unui model unitar de proiectare bazat pe competențe la nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal.

consultare publicaeleviliceuprograma