Proiectul legii anti bullying, adoptat de deputați

Sursa foto:rerespirit.blogspot.com

Plenul Camerei Deputaților a votat proiectul de lege care interzice violenţa psihologică – bullying – în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. Proiectul completează Legea Educației naționale și prevede introducerea noului termen – bullying – violența psihologică, precum și măsurile pe care trebuie să le ia cadrele didactice în astfel de cazuri. Anexa se completează cu un nou punct, punctul 61: ,,Violenţa psihologică – bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într -un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, în mod constant şi repetat, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile persoane, etc”.

Cadrele didactice trebuie să facă evaluări pe baza cărora vor identifica persoanele predispuse la astfel de acțiuni, apoi vor urma proceduri clare în privința acestora. Astfel, în toate școlile se vor introduce sesiuni de informare/teme/ cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică – bullying, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii educaţionale potrivite.

Secțiunea 131 – Reacţia la violenţa psihologică – bullyng

Art. 561 – Cu acordul prealabil al consiliului de administrație al unității de învățământ și la recomandarea specialistului, pentru fiecare caz în parte, elevii care au săvârșit acte de violență psihologică – bullying, precum și cei care au fost victimele acestui comportament, vor beneficia de evaluare și asistență psihologică adaptată pe parcursul semestrelor.[…]

Proiectul de lege va fi trimis la Senat, forul decizional.

anti bullyingproiect de lege