Un proiect prevede reducerea vârstei de pensionare

Senatul a adoptat recent, ca prim for sesizat, tacit, un proiect care aduce modificări importante pentru cei care au lucrat în grupa a II-a de muncă, privind reducerea vârstei de pensionare cu patru luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă. Modificări importante pentru cei care au lucrat în condiţii deosebite de muncă, precizează lexcafe. Vârsta de pensionare pentru aceştia urmează să fie redusă conform unui proiect adoptat recent de Senat. Pentru a intra în vigoare acesta trebuie să treacă de Camera Deputaţilor, ca apoi legea să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis şi să apară în Monitorul Oficial. Ce spune proiectul adoptat recent tacit de Senat?

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 852/20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulteriore, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 18, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: „a)4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă.”
  2. La articolul 29, dupa alineatul (1), se ibntroduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: „(2) locurile de muncă dintr-o unitate economică, similare celor încadrate in condiţii deosebite conform aliniatului (1), vor fi de asemenea încadrate în condiţii deosebite de muncă.”
  3. La articolul 55 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „Conform tabelului nr.1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă”.
pensionareproiect de lege