Zeci de buzoieni au căutat ajutor la Consiliul Județean, în ultima jumătate a anului trecut

Potrivit raportului semestrial al Consiliului Județean Buzău privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada iulie – decembrie 2018 se constată că în perioada menționată s-au înregistrat 39 petiţii. Dintre acestea, 20 au ținut de competenţa Consiliului Judeţean, 17 petiţii au fost înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice competente și una a fost clasată, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002. În privinţa modului de soluţionare a acestora, o petiţie în curs de soluţionare. Principalele probleme ridicate au vizat cereri sprijin financiar; cereri privind asfaltare/ reparare drumuri; cereri privind remediere/decolmatare şanţuri de scurgere a apei; sesizări privind condiţii necorespunzătoare transport călători; sesizări privind nerespectarea orarului/traseului stabilit de transport călători. Conducerea Consiliului Judeţean Buzău a acordat în semestrul II audienţe unui număr de 142 persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice, iar principalele probleme ridicate au fost cereri ajutoare de urgenţă; cereri locuri de muncă; cereri privind remediere drumuri și cereri solicitare interviu angajare.

consiliul judeteanpetitii