Au fost stabilite condițiile de participare pentru echipele din campionatului Ligii a 4-a, sezonul 2019-2020

Sursa foto: Arhivă

Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Buzău a stabilit recent, care sunt condițiile de participare în sezonul 2019-2020, pentru echipele din campionatului Ligii a 4-a. Pe site-ul AJF Buzău a fost publicat regulamentul de licențiere cu privire la obligațiile juridice, sportive, de infrastructură, de personal și de administrație pe care trebuie să le îndeplinească un club de Liga a 4-a în vederea participării la Campionatul Judetean  Liga a 4-a, sezonul 2019-2020. Astfel, pentru a participa la competițiile organizate de Asociație, cluburile participante în campionatul  Liga a 4-a  trebuie să obțină Licența de participare. ,,În conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, structurile sportive cu personalitate juridică, constituite în condițiile legii sunt:

 • a) persoanele juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăți comerciale sportive pe acțiuni;
 • b) persoanele juridice de drept public;
 • c) asociațiile sportive înscrise în registrul Direcțiilor Județene de Tineret și Sport”, se menționează în comunicatul AJF Buzău.

Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de Legea 69/2000, vor respecta prevederile specifice din normele și regulamentele federațiilor naționale  din ramura de sport respectivă. Termenele limită pentru depunerea documentelor de Licențiere  la AJF  sunt stabilite astfel:

 • cluburile nou promovate din campionatul județean Liga a 5-a sunt obligate să depună dosarul cu documentele necesare pentru Licențiere  la AJF  până la data de 25  iulie a anului în care au promovat. În caz contrar nu vor avea dreptul de participare în campionatul județean Liga a 4-a;
 • celalalte echipe sunt obligate să depună dosarul de Licențire până la data de 1 august a anului în curs.

,,În conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice condițiile de participare în competiție sunt:

Înscrierea şi condiţiile

1.Cluburile trebuie să completeze anual și să depună la AJF, cererea oficială de înscriere în competiție, însoțită de documentele arătate mai jos, precum și de orice alte documente pe care forurile respective le pot solicita pentru a se putea verifica îndeplinirea condițiilor de înscriere până la următoarele termene-limită:

 • să fie afiliat;
 • să dețină dreptul de participare in  Liga a 4-a;
 • să nu fie supus procedurii falimentului;
 • să aibă un raport contractual în vederea folosinței unui stadion omologat de AJF (propieteate sau închiriere);
 • să facă dovada că poate folosi un teren de rezervă în cazul în care cel principal devine nefolosibil.
 • să participe în competiţii cu 2  echipe de juniori (U19 și U15 );
 • să aibă contracte încheiate cu antrenori calificati cu Licența C;
 • să aibă contracte încheiate cu cadre medicale sau cu o clinică medicală pentru asigurarea asistenţei medicale a jucătorilor la antrenamente şi jocuri, astfel: Liga a 4-a: 1 medic sau 1 asistent medical;
 • să aibă responsabili cu ordinea şi siguranţa.”, mai precizează sursa citată.
 • la cererea Asociaţiei Judeţene de Fotbal să facă dovada că are asigurate sursele de finanţare, care asigură participarea în competiţiile la care se înscrie;
 • să se conformeze statutului şi regulamentelor AJF şi în special, regulilor privind asigurarea integrităţii competiţiilor;
 • să nu fie sau să nu fi fost implicat în oricare activitate îndreptată în scopul aranjării sau influenţării rezultatului unui joc la nivel naţional sau internaţional;
 • să nu aibă debite neachitate faţă de AJF;
 • să facă dovada achitării taxei de înscriere în campionat, ediția 2019- 2020.
AJFLiga a 4-aregulament