Continuă investițiile în comuna Glodeanu Sărat

În ședința Consiliului Local din data de 31.03.2021, va fi supus aprobării Proiectul de Hotărâre privind indicatorii tehnico-economici actualizați pentru determinarea restului de executat și continuarea lucrărilor la Căminul Cultural din Glodeanu Sărat.

Întrucât execuția lucrărilor a fost sistată ca urmare a intrării în faliment a constructorului desemnat câștigător al procedurii de atribuire a contractului de achiziție, Compania Națională de Investii  a solicitat autorității locale aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru determinarea restului de executat și continuarea lucrărilor, în vederea finalizării acestora.

Proiectul de realizare a obiectivului de investiție „Cămin cultural Glodeanu Sărat” este finanțat și gestionat exclusiv de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., până la finalizarea lucrărilor, când va fi predat beneficiarului final – Comuna Glodeanu Sărat.

glodeanu saratinvestitiiprimaria municipiului glodeanu sarat