Ce presupune carantina din Râmnicelu?

Este permisă intrarea și ieșirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației, pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului.

 • În zona de carantină este permisă intrarea și ieșirea persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care își desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilități publice, energetic, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.
 • Din zona de carantină, este permisă intrarea, respectiv ieșirea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, care își desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilități publice, energetic, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale.
 • În interiorul zonei de carantină este obligatorie acoperirea nasului și a gurii la ieșirea din casă, în toate spațiile publice, cu măști de protecție sau variante alternative.
 • Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale din zona de carantină au obligația dotării acestor spații cu dispozitive de dezinfecție a mâinilor pe bază de alcool.
 • În zona de carantină, Primăria comunei Râmnicelu va lua următoarele măsuri:
  a) colectarea deşeurilor şi aplicarea procedurilor necesare pentru asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate, etc.);
  b) inventarierea tuturor persoanelor cu domiciliu, reședință ori adresă declarată în zona de carantină și comunicarea datelor către CJCCI Buzău.
 • Direcția de Sănătate Publică Buzău va stabili măsuri pentru medicii de familie din comuna Râmnicelu în vederea monitorizării atente a diferitelor categorii de persoane cu risc, cum ar fi: femei gravide, persoane dializate, pacienți oncologici etc.
 • Varianta ocolitoare pentru autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mare de de 7,5 tone se va desfășura dinspre județul Brăila pe DN 2B-Ianca-Surdila Greci – Vizireni – C.A. Rosetti – Cilibia – Gălbinași – DJ 204D – Țintești – DJ 203D -municipiul Buzău – DN 2B-Spătaru – DN2E 85-Rm. Sărat.
 • Pentru traficul local pentru autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mică de 7,5 tone se va desfășura pe tronsonul Rm. Sărat – DN2 – Valea Râmnicului – DJ 203A – Rubla – Sălcioara – DJ 220 – Boldu – DN 22 – Balta Albă – Băile – limită județul Brăila.
carantinaRamnicelu