Primăria comunei Gălbinași – ANUNȚ PUBLIC!

Vă anunțăm că Primăria comunei Gălbinași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector,clasa I, grad profesional superior, la compartimentul Asistență socială si Autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Galbinasi. Salariul brut lunar aferent funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior începe de la 5090lei, în funcție de vechimea în muncă, conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Proba scrisă a concursului va avea loc pe data de 19.06.2023, la ora 10.00. Proba interviului se sustine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Locul de desfășurare a concursului este sediul Primăriei comunei Gălbinasi din strada Prof. Tudor Gheorghe, nr.5, județul Buzău. Condițiile de participare și alte informații de interes pot fi obținute din documentul prezentat mai jos. Vă dorim succes și să auzim numai de bine! Cu stimă, Dragomir Dumitru Primarul comunei Gălbinași
galbinasiprimaria comunei galbinasistiristiri buzaustiri din buzaustiri locale buzau,