Informații utile referitoare la acordarea ajutorului de încălzire, de la Glodeanu Sărat

Informare de la Primăria Glodeanu Sărat

Primăria Comunei Glodeanu Sărat:

Până la data de 20 noiembrie 2021 se pot depune solicitări pentru acordarea ajutorului de încălzire, potrivit Legii nr. 226/2021.

Pentru completarea cererii, care va fi pusă la dispoziție gratuit, cetațenii comunei Glodeanu Sarat vor fi îndrumați, dacă este necesar, de către angajații Primăriei.

Pentru a se evita așteptarea și aglomerația, se pot face programări la numărul de telefon 0766.054.403.

Solicitanții dreptului vor prezenta actele de identitate, atât pentru titularul gospodăriei, cât și pentru membrii acesteia, documente care atestă veniturile (adeverințe salarii/indemnizații, cupoane de pensii, precum și facturile de energie electrică pentru proprietarii locuințelor) și adeverința emisă de Registrul Agricol din care rezultă calitatea de proprietar/utilizator al locuinței.

În modul de calcul al veniturilor se vor lua în considerare sumele obținute din culturile de legume, cereale sau din alte surse, conform HG nr. 778/2013.

Exemplu: 0,10 ha legume în spații protejate = 2.511,30 Euro, ceea ce conduce la neîncadrarea în condițiile de acordare, cuantumul maxim fiind de 2.500 Euro.

Alte informații:

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (lunile noiembrie și decembrie 2021, ianuarie, februarie și martie 2022)

Se adresează familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Se adresează familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure, precum și tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

ajutoare incalzireglodeanu sarat