DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 28.09.2022, ora 9:00, la Căminul Cultural din comuna Padina, judeţul Buzău

 

 

 

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) 

 

D I S P U N E :

 

Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 28.09.2022, ora 9:00, la Căminul Cultural din com.  Padina, jud. Buzău

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

I. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

II. Proiecte de hotarari:

1. Proiect de Hotarare privind rectificarea a – III – a privind bugetul Com. Padina, jud. Buzău pentru anul 2022, 

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea transformarii postului aferent funcţiei publice de executie ocupate de d-nul Obleaga Dragos – Ionut – referent clasa III , grad profesional superior, într-un post cu atributii corespunzatoare studiilor de nivel superior absolvite – funcție publică de execuție, clasa I,  inspector grad profesional asistent – in cadrul compartimentului asostenta sociala si modificarea organigramei și a statului de functii privind  aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău, corespunzator postului transformat

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local în Comuna Padina, județul Buzău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

4. Proiect de Hotarare privind  acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau,  2016-2020

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

 

5. Proiect de Hotarare privind privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina pentru perioada octombrie – decembrie  2022

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

 

1. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

 

 

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare. 

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

 

 

 

 

 

 

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult