Final perioadă depunere cereri ajutor de stat în sectorul bovin

Comunicat de presă de la APIA

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 10 august 2021, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu OUG 58/2021.

Astfel, au fost depuse un număr de 93.593 cereri pentru un număr total de 1.307.297 capete animale și o cantitate de lapte de 81.176,35 tone. (În Anexă regăsiți situația cererilor depuse pe fiecare județ în parte).

Conform legislației în vigoare, după etapa de primire a cererilor, în vederea stabilirii eligibilității acestora, APIA realizează controale administrative pentru un procent de 100% din cererile depuse.

Cuantumul pe cap de animal se va calcula prin raportarea plafonului (182.708.014,97 lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului (42.829.698,82 lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă.

Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și valorificate, eligibile până la concurența plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență.

Plafonul total alocat este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel:

  1. a) 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021;
  2. b) 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021.

Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

APIA, mereu alături de fermieri!

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

 

ANEXĂ

 

Județ Total cereri Total animale Tone Lapte
AB 5.422 72.576 6.361,19
AG 1.994 24.494 667,89
AR 2.157 41.063 3.633,66
B 6 103 2,16
BC 2.048 23.102 490,59
BH 4.429 50.475 1,415,2
BN 4.958 57940 5,596,67
BR 1.165 22..035 1,287,09
BT 4.672 60.622 4,124,82
BV 3.081 57.599 2,971,57
BZ 1.752 24.514 2,695,08
CJ 3.319 51.927 3,754,68
CL 379 17.232 3,333,66
CS 1.815 17.616 421,46
CT 952 21.810 859,59
CV 1.964 35.544 3.982,63
DB 990 11.588 322,89
DJ 1.315 16.002 1.051,4
GJ 2.085 20.497 47,65
GL 848 13.919 649,86
GR 434 8.858 1.129,8
HD 2.725 24.974 924,73
HR 5.082 67.111 4.409,27
IF 159 4.118 581,88
IL 595 12.122 1.703,43
IS 2.141 30.973 2.721,93
MH 1.333 11.375 65,36
MM 5.800 47.905 844.23
MS 3.268 66.885 7.424,73
NT 3.287 39.233 717,38
OT 854 10.675 403,6
PH 1.354 22.874 1.871,99
SB 1.858 46.798 893,53
SJ 1.594 21.564 1.049,06
SM 1.613 31.981 2.631,18
SV 7.568 76.618 3.300,81
TL 1.046 36.165 755,13
TM 1.398 33.645 3.317,82
TR 1.148 18.490 1.062,53
VL 1.969 17.947 99,36
VN 1.669 18.370 1.027,61
VS 1.347 17.958 571,25
Total 93.593 1.307.297 81.176,35

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: