LANSARE DE CARTE – Evocările lui Bucur Chiriac despre profesorul N. I. Simache

trecatorScriitorul, diplomatul şi celebru colecţionar de artă Bucur Chiric îşi lansează joi, 17 septembrie 2015, ora 11.00, la Muzeul Judeţean Buzău, volumul „Trecător grăbit prin timpul nostru”, o lucrare cuprinzând evocări despre profesorul N. I. Simache (1905-1972), istoric, fost director al Muzeului de Artă din Ploieşti şi iniţiatorul colecţiei de ceasuri găzduit o vreme în Palatul Culturii din aceeaşi urbe prahoveană.

   Demn de menţionat este faptul că autorul acestui volum a fost, în calitate de muzeograf, unul din colaboratorii celui evocat, între dânşii legându-se o sinceră şi trainică prietenie.

   Cartea include, pe lângă paginile de memorialistică, o adendă cu scrisori, amintiri, însemnări ale unor prieteni şi colegi ai prof. Nicolae Simache, din care amintim: acad. Ştefan Ştefănescu, prof. dr. Gabriel Ştrempel, membru de onoare al Academiei Române, prof. univ. Ion Rotaru, Lazăr Băciucu – ziarist, N. Rădulescu-Lemnaru, Florentin Popescu, George Moroşanu – scriitori, Corneliu Antim – critic de artă, Margareta Sterian, Ion Grigore, Dragoş Morărescu – artişti plastici ş.a.

Viorel Frîncu,

publicist

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: