Tapiseria „Laudă vinului” de Ioan Stendl, exponatul lunii iunie la Muzeul Județean Buzău

IonStendl„Laudă vinului”, o lucrare de 200x250cm, din lână, realizată în anul 1968 prin tehnica haute – lisse, este o lucrare monumentală prezentată printr-o imagine decorativă cu rafinate şi subtile sensuri spirituale. Personalitate complexă, artistul tapiser Ioan Stendl se dovedeşte a fi un inspirat creator, cu o vocaţie de arhitect al formelor maiestoase. În schema compoziţională a tapiseriei Laudă vinului, formele accentuat simplificate, se decupează ferm pe fundal, păstrându-şi în acelaşi timp armonia decorativă, care devine principiul fundamental al imaginii. Este o provocare, un contrast între mister şi realitate. Se creează un dialog nevăzut între privitor şi mesajul conţinut de simbolurile ilustrate printr-o viziune proprie artistului.

„Ioan Stendl ne oferă o nouă interpretare a eternei teme Adam şi Eva. Prin ritmuri, esenţe şi raporturi monumentale este evocată decorativ nobleţea, monumentalitatea şi frumuseţea trupurilor umane – totdeauna pereche, totdeauna în completare. Această imagine fiind ea însăşi un simbol al valorilor esenţiale existenţei umane. Este de remarcat  în lucrare acel gest simbolic al mâinilor îndreptate una către alta, de parcă El şi Ea se descoperă şi se regăsesc reciproc în căutare şi iubire, direcţionându-şi amândoi braţele, într-o ritmică simultană a gestului simbolic – către restul universului, soare, cer, zbor, noapte şi zi, pasăre, etc.

În mijlocul compoziţiei, între El şi Ea este bineînţeles nelipsit simbolul arborelui. Acest arbore scindat în două, are multiple semnificaţii: poate reprezenta apropierea dintre cer, pământ şi soare exprimată printr-o imagine în care soarele îşi reflectă forma printr-o caligrafie decorativă, în rotunjimea seminţei primordiale, incorporate în stratul de pământ. Artistul surprinde o oglindire interesantă a soarelui de pe cer – în forma rotundă, recognoscibilă a existenţei noastre pe pământ, ca o vibraţie spre lumea interioară, a înţelegerii şi a întoarcerii către sine, a autocunoaşterii raţionale şi totale.

Artistul Ioan Stendl, cu sufletul său de poet al formelor şi culorilor, se impune în tapiserie prin rafinament de scoarţă românească, dovedind spirit de eleganţă din punct de vedere al ordonării decorative a siluetelor şi a plantelor, disciplinând toate crengile şi corolele florilor, dorind investigarea până la amănunt a frumuseţilor umane, atât fizice cât şi spirituale. Personajele devin veşnice prin însuşi creatorul lor, cum este neamul românesc înveşnicit prin iubirea şi dăruirea lui”, Tache-Gheorghe Rodica Viorica, muzeograf artă

 

IOAN STENDL – biografia artistului
Născut în 1939 la  Reşiţa, jud. Caraş – Severin.

Face studiile la Institutul de Arte Plastice  „Nicolae Grigorescu”  din Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative, secţia Pictură Monumentală iar în 1963   – este repertizat profesor la catedra de Artă Murală la acelaşi institute.  În 1965 devine membru a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

2002   – Teză de doctorat în Arte vizuale la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti cu tema «Estetica, materialele şi suporturile desenului, o paralelă între Renaştere şi secolul X». Din 2002,  este conducător de doctorat la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.

Premii şi distincţii: 1969 – Paris, Premiu al Bienalei de tineret; 1970 – Cracovia, Medalie la cea de a 3-a Bienală; 1974 – Barcelona, Menţiunea a 3-a la concursul Joanmiro; 1977 – Viena, Premiu al Bienalei; 1983 – Bucureşti, Premiul revistei «Arta»; 1984 – Bucureşti, Premiul «Ion Anreescu» al Academiei Române; 1995 – Bucureşti, Premiul special al Uniunii Artiştilor Plastici din România2000 – Reşiţa, Numit Cetăţean de onoare al oraşului Reşiţa; 2000 – Bucureşti, Decorat cu Ordinul Naţional «Serviciul Credincios», în gradul de Ofiţer; 2004 – Bucureşti, Decorat cu Ordinul «Meritul pentru Învăţământ» in gradul de Ofiţer; 2007 – Reşiţa, Expunerea permanentă a Donaţiei «Teodora şi Ioan Stendl» la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa; 2012 – Reşiţa, numit cetăţean de Onoare al judeţului Caraş – Severin.

Albume apărute: „Teodora şi Ioan Stendl”, Ion Stendl – Desenul, – estetica, suporturi, materiale, Stendl  – Desene , Mihai Oroveanu – «Ateliere de artişti din Bucureşti»

Critică de specialitate:„Plecând de la arta populară, artistul ajunge printr-o cunoaştere şi o înţelegere modernă a specificului stilistic şi tehnic al fiecărui gen, la remarcabile realizări artistice interdisciplinare. Un artist extrem de riguros, ce şi-a plasat creaţia între istorie şi prezent. Artistul a asimilat cu un firesc nebănuit, experienţa bogată pe care istoria artei o pune la îndemână, fiind în acelaşi timp atras de noutăţile pe care modernitatea i le-a adus. Opera lui Ion Stendl s-a construit în jurul desenului şi al corporalităţii, iar acest lucru pune în valoare o metodologie proprie, ce i-a permis de-a lungul timpului, o mare libertate – atât ca preocupări tehnice, cât şi ca orizont spiritual.
Opera lui Ion Stendl se construieşte ca un exerciţiu intelectual, raţional, ca o participare – din perspectiva condiţiei sale – la cunoaşterea lumii în care trăieşte, iar particularitatea acestei creaţii se defineşte prin felul în care istoria şi modernitatea respiră în spiritul ei”.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: