Contractele part-time, fără plata CAS și CASS în funcție de salariul minim brut. Tabelul cu noile accize pentru carburanți

De la 1 ianuarie 2020 nu vom mai avea supracciza la carburanți, iar contractele de muncă part-time nu vor mai fi impozitate cu contribuţiile sociale şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară. Parlamentarii au dat votul definitiv asura unui proiect de lege care modifică și completează Codul fiscal, astfel că dacă va fi promulgat de președinte, proiectul va intra în vigoare chiar de la începutul anului viitor, potrivit legestart.ro.

Înainte de a fi supus plenului la vot, proiectul a fost avizat în comisiile de specialitate, care au introdus și amendamente față de forma propusă initial. Tabelul de mai jos reflectă exact modificările efectuate la Codul fiscal în vigoare, în privința accizelor la carburanți:


Tot de la 1 ianuarie se vor aplica alte prevederi ale proiectului de modificare a Codului fiscal, referitoare la eliminată supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parţial, în vederea aplicării unei baze de calcul pentru contribuţiile sociale şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în funcţie de salariul realizat şi nu în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară.

Alineatele (5¹)-(55) ale articolului 146 se abrogă.

Codul fiscal prevede acum la art. 146:

(51Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care

contractul a fost activ.

(5²) Prevederile alin. (5 ) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

a)   sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

b)     sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

c)       sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d)    au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e)    realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

(5³) În aplicarea prevederilor alin. (5 ), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (5 ) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (52) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(5⁴) În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (51), diferenţa se plăteşte de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

(5⁵) În situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului se utilizează, în aceeaşi perioadă, mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în aplicarea prevederilor alin. (51) se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe ţară prevăzută pentru categoria de persoane pentru care se datorează contribuţia.

Proiectul prevede, de asemenea, la art. 146, alin. (8) cum se face calculul contribuției de asigurări sociale:

Alineatul (8) al articolului 146 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea conform prevederilor alin. (5) şi (7), după caz. Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.”

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult